Sigara ve Böbrek

Sigara Böbrek Hastalıklarını da Artırıyor

Sigara ; önlenebilir ölüm ve hastalık sebeplerinin başlangıcında gelmektedir. Bunlar içinde sigara ile kötüye gidişini en iyi bildiğimiz durumlar : damar sertliği diye tabir edilen ateroskleroz ve aterosklerotik kalp hastalıkları, beyin veya bacakta damar tıkanıklıkları ile kanserlerdir. Uzun yıllardır çalışılan bir diğer durumda sigara ve nikotinin böbrek hastalığı gelişimini artırması ve mevcut böbrek hastalığının ilerlemesine olan katkısını göstermek üstüne olmuştur.

2007 yılına kadar yapılan çalışmalarda klinik düzeyde ilişki gösterilmiştir. Bu çalışmalarda Polikistik Böbrek Hastalığı olanlarda idrarda protein atılımında artma ve hastalık progresyonunda artış, yine birkaç başka çalışmada Lupus Nefritli hastalarda, Glomerulonefrit dediğimiz idrarda protein atılımı veya idrarda kan görülmesi ile seyreden hastalıklarda böbrek fonksiyonlarında deforme olduğu bildirilmiştir.

Bunun dışında böbrek yetmezliğinin en büyük nedeni olan diyabet ve hipertansiyonda ve ayrıca bu hastalıklarla ilişkili nefropati tablolarında bozulma da klinik olarak gösterilmiştir. Hipertansif hastalarda sigara içiminin geçici gerilim yükselmelerine neden olduğu, ilişkili olarak böbrekteki kan akım hızında azalmaya ve bağlı olarak glomeruler filtrasyon hızında azalma olmaktadır.

2001 senesinde Nature Medicine dergisinde Heeschen.C ve arkadaşları nikotinin damar duvarında bulunan Nikotinik ACh Reseptörü(NACnR) üstünden angiogenezi artırdığını göstermişlerdir. Bu vaziyet ateroskleroz ve buna bağlı hipertansiyon netice olarakta rahatsızlık ve ölümlerde artışı beraberinde getirmektedir.

Bu emek harcamadan hareketle 2007’de Edgar James ve arkadaşları NAChR’nin böbrek dokusunda varlığını ve böbrekte verdiği zararın boyutunu incelemek suretiyle bir emek harcama yaptılar. Çalışma neticesinde nefron olarak tanımladığımız böbrek hücresinin süzme görevini icra eden kısmı olan glomeruler komponentde bulunan damar orijinli mezangial hücrelerde NAChR’nin mevcudiyeti laboratuvar şartlarına gösterilmiştir.Burdan yola çıkarak Nikotinin bu reseptör üzerinden mezangial hücre artışına niçin olduğu bildirilmiş. Ayrıca bu reaksiyonlarda güçlü aracı madde olarak reaktif oksijen radikalleri yer alır. Reaktif oksijen radikalleri , ilaveten büyüme faktörleri olan Anjiotensin-2, PDGF ve TGF-beta üzerinden mezangial hücre artışı ile beraber fibronektin olarak tabir edilen bağ doku maddesi artışına niçin olmaktadır. Toparlıyacak olursak böbrek yapıtaşı olan nefronun süzme görevini yapan glomeruler kısımda NAChR ve reaktif oksijen radikalleri üstünden nikotin; mezangial hücre artışına ve hücreler arası alanda da bağ doku artışını tetikleyip böbreğin süzme alanını daraltarak fonksiyonlarını azaltır ve yetmezlik sürecine ilerletir. Sonuç olarakta sigara veya nikotin maruziyetinin devamı kronik böbrek hastalığı ile neticelenecektir. Bu tabloya ilave olacak diyabet, hipertansiyon veya öteki böbrek yetmezliğine sebep olabilecek sistemik bir rahatsızlık kronik böbrek yetmezliği ve diyalize gidecek periyodu daha da hızlandıracaktır.

Daha detaylı bilgi için bir uzmana danıabilirsiniz.