Kardiyoloji

Kardiyoloji bölümünde en başta kalp damar hastalıkları olmak üzere kalp ile ilgili tüm hastalıkların teşhis ve tedavisini yapılır. Bu bölümde muayene olan her hastamıza EKG ve Elektrokardiyografi(EKO) çekilir. Hastalarımızın şikayetlerine göre tansiyon düzensizlikleri olan hastalara 24 saatlik tansiyon holter, çarpıntı ve ritim düzensizliği olan hastalara ise 24 saatlik ritim holter yapılmaktadır. Göğüs ağrısı olan hastalara (stabil anjina düşünülen hastalara) efor testi uygulamaları yapılır.

Kardiyoloji Bölümünde Teşhis ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

  • Hipertansiyon
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Ritim bozuklukları(aritmi)
  • Kalp yetersizliği
  • Kalp ameliyatları veya işlemleri sonrası (bypass, stent, kalp pili, kapak replasmanı, anjio vb.) rutin kontolleri

Bu bölümümüzde ayrıca kronik kalp hastalıklarının reçete ve ilaç raporları düzenlenerek hastalarımızın takibi yapılır.