Psikiyatri

Doğum ile ölüm arası sınırlı bir sürede yaşamak zorunda olan sonlu bir varlık olarak insan, bilinçli farkındalık ve sorgulama yetileriyle ilk bakışta canlıların en şanslısı gibi görünse de mutluluk arayışında en talihsizidir. Evrensel değişim ve dönüşüm sürecinde, bu büyük öykünün içinde kendini sezen insanın düşünsel ve ruhsal dünyası, soyut varlığına ilişkin gizemli bir öyküdür…

Başlangıçta insan; çok yetersiz olarak algılayıp anlayabildiği dış dünyanın gerçeğini tam olarak kendi istediği yön ve hızda değiştirebilmenin mümkün olamayacağının farkına vardı… Sonrasında; zekası ve zayıf içgüdülerini kullanarak en öncelikli zorunluluğu olan yaşamda kalma, beslenme ve üremesini güvence altına alarak yaşamını sürekli kolaylaştırdı ve refahını arttırdı… Bu süreçlerde, ulaştığı her bilinç düzeyinde kendini yeniden sorgulayarak, önceden bir şekilde kurmuş olduğu zihinsel-ruhsal dengesini kendi eylem ve çabası ile bozarak her yeni durumda yeni kaygılar üretti, üretiyor ve üretecek… Her yeni durumda yeni denge arayışları da kaçınılmaz olacak!.. Kaçınılamaz ve durdurulamaz olan bu değişim sürecinde yaşam konforu sürekli artan, aklı da sürekli gelişen, “Düşünen ve Sorgulayan İnsan” için “Mutlu Olmak” her geçen gün daha da zorlaştı ve zorlaşmakta!.. Mutlu olabilmek için bir yanda alternatif yaşam tarzları ile sahte cennet arayışları sürmekte iken, diğer yanda, aklı ve bilimi temel alarak gündelik yaşamın en önemli gereksinimi olan üretken işlevsellik ve sosyal ilişkilerden kopmadan yaşamın akışına uygun, çözüm arayışları da sürmektedir…

Günümüz dünyasında konunun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmakta ve konuya ilişkin ilgi de sürekli artmakta!.. Oluşan aşırı ve çok yaygın ilgi, önemli bir talep oluşturarak kendine özgü bir piyasayı da oluşturmuş durumda… Bu konuya ilişkin çok sayıda “Kendine Yardım”, “Kişisel Gelişim” vs.. türünden kitaplar piyasaya sürülmüş ve sürülmekte… Ayrıca, çeşitli “Meditasyon”, “Yoga”, “Reiki”, “Holistik Tıp”, “Yaşam Koçluğu” gibi uygulamalar her geçen gün yaygınlaşarak, popüler kültürümüze girmeye devam etmekte…

Çevremizde, hekim tarafından belli bir dönem için verilen, bazen de birilerinin tavsiyesi ile başlanan ve sonuçta kendini daha iyi hissettiren herhangi bir ilaç kullanmakta olan çok sayıda insan olduğunu bilmekteyiz… Ülkemizde psikiyatri kliniklerinde yatarak tedavi gerektiren durumlar dışında, çeşitli ilaçlar, psikoterapi destekleri ve ayaktan takipler ile gündelik yaşama uyum dengesini bir şekilde kurarak işlevselliğini sürdürmekte olan insan sayısı giderek artmakta… Elbette, belirli hastalık ve durumlarda bazen uzunca bir süre, hatta ömür boyu ilaç kullanımı da gerekebilmektedir. Psikiyatri, her geçen gün daha karmaşık sorunlar üreterek bizleri mutsuz eden, gündelik yaşama uyum dengemizin bozulmasına neden olan çeşitli durumlarda bilimin ışığında her geçen gün daha kısa süreli yeni çözümler de üreterek yaşamımızı kolaylaştırmaya devam etmektedir.

Bu amaçla, ergen ve erişkinlere Psikiyatri Bölümümüzde Ruh Sağlığı ve Bozuklukları konusunda genel destekler yanında aşağıdaki özel tanılara ilişkin ayaktan tedaviler danışanlarımızın hizmetine sunulmaktadır.

 • Her türden depresif bozukluklar
 • Anksiyete(bunaltı-kaygı-endişe) bozuklukları
 • Şizofrenifom ve Psikotik özellikli ruhsal bozukluklar
 • Bipolar bozukluklar
 • Kişilik bozuklukları
 • Yeme bozuklukları (anoraksiya ve blumiya nevrozya)
 • Uyku bozuklukları
 • Psikosomatik Bozukluklar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları
 • Paranoid Bozukluklar
 • Dissosiyatif Bozukluklar

Bu bölümümüzde ayrıca reçete ve ilaç raporları düzenlenerek hastalarımızın takibi yapılır.

Hekimimiz