İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonu, üriner sistemdeki bakterilerin üriner sistem dokusuna girmesiyle ortaya çıkan bir hastalık olup, en sık İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) olarak da bilinir. Özellikle bayanlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Teşhis etmek için, idrar örneklerinin laboratuvar analizi yapılmalıdır. İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi, hastanın semptomlarına ve tedavi edilmesi gereken bakteriye göre değişmektedir. Tedavisinde, antibiyotikler kullanılmaktadır. Önlenmesi için, temizlik, özellikle sağlıklı bir cinsel ilişkinin sürdürülmesi, vücudun sıvı dengesinin korunması ve çoğu zaman asit değiştirici ürünlerin kullanımı önerilmektedir.

İdrar yolu enfeksiyonu neden olur?

İdrar yolu enfeksiyonları bakteriler, mantar veya virüsler tarafından oluşturulan enfeksiyonlardır. Genellikle vücudun idrar yolu sisteminde bulunan bakterilerin üremesinden kaynaklanır. İdrar yolu enfeksiyonları, idrar yolu sistemindeki bakterilerin yayılmasıyla oluşur. Enfeksiyon, idrar yolu sistemindeki bakterilerin üremesine veya vücutta üreyen farklı tip mikroorganizmaların idrar yolu sistemine girmesine neden olabilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonunun Tedavisi Nedir?

İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi, hastalık nedeniyle ortaya çıkan enfeksiyonun tipine ve klinik duruma bağlı olarak değişir. Genel olarak, enfeksiyonlar, ilaç tedavisi ile tedavi edilebilir. Antibiyotikler, enfeksiyonu kontrol altına almak için kullanılır. Antibiyotikler, enfeksiyonun ne tür bir bakteri tarafından oluşturulmuş olduğunu anlamak için bir idrar kültüründen elde edilen sonuçlar baz alınarak seçilir. Bazı durumlarda, doktorunuz, idrarınızın bakteriler için besin olarak kullanılabilecek şeyleri içermediğini veya enfeksiyonun giderilmesinde yardımcı olabilecek başka tedavilerin kullanılmasını önerebilir. Bu tedaviler arasında, idrar söktürücüler, sıcak banyolar ve asitlendiriciler bulunur. Bazı durumlarda, doktorunuz, enfeksiyonun daha kalıcı tedavileri için diğer tercihler de önerebilir.