Beyin Kanaması

Beyin Kanaması
Beyin kanaması, beyinin dokuya veya beyin sıvısına açılan bir tüp içindeki kanın ani ve kontrolsüz bir şekilde salınımıdır. Beyin kanaması, kafa içinde toplanan kanın, kafa içindeki zarı aşarak beyin dokularına veya beyin sıvısına sızmasıyla ortaya çıkar. Beyin kanamaları, beyin ile ilgili ciddi etkilere neden olabilir ve hatta ölüme sebep olabilir.
Beyin kanamalarının nedenleri arasında ani ve kontrolsüz tansiyon artışı, tümörler, travmalar, anevrizmalar ve bazı kalp hastalıkları yer almaktadır. Beyin kanamaları, solunum sıkıntısı, şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma, konuşma bozuklukları, kısa süreli bilinç kaybı, konfüzyon, istemsiz hareketler veya dengesizlik gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Beyin kanamalarının teşhisi, belirtiler ve risk faktörleri incelenerek fiziksel muayene ve görüntüleme testleri kullanılarak yapılır. Tedavinin amacı, kanamanın etkilerini azaltmak ve ilerleyici sorunları önlemektir.


Beyin Kanamasının Belirtileri Nelerdir?
Beynin kanamasının belirtileri şunlar olabilir:
• Baş ağrısı
• Nefes darlığı
• Halsizlik
• Yorgunluk
• Nöbetler
• Dengesizlik
• Karın ağrısı
• Bayılma
• İşitme kaybı
• Şiddetli baş dönmesi
• Karın içinde ağrı
• Ses kısıklığı
• Kötü konuşma
• Hareket bozuklukları
• Konuşma bozuklukları
• Görme kaybı
Beyin kanamasının belirtileri, vücutta bulunan bölgeye bağlıdır. Kanama, beyin sapında olursa, hareket kontrolünü kaybetme, konuşma bozuklukları, görme kaybı, şiddetli baş ağrısı ve konvülsiyonlar gibi belirtiler meydana gelebilir. Kanamanın omurilikte olduğu durumlarda ise, kas gücü kaybı, çıplak ayakla yürümeyi kaybetme ve konuşma, konuşma veya nefes alma güçlükleri gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Beyin Kanaması Türleri Nelerdir?
Beynin kanaması türleri şunlardır:

  • Subaraknoid kanama: Subaraknoid kanama, beyin ve omurilik arasındaki boşluktan sıvının sızmasına verilen isimdir. Subaraknoid kanama, beyin zarının zarar görmesi sonucu oluşan, omurilik sıvısının beyin zarının arkasında bulunan boşluğa kaçması sonucu oluşan bir durumdur. Subaraknoid kanama, beyin hasarının önlenmesi için çok ciddi bir durumdur ve derhal tıbbi bakım gerektirir.
  • Subdural kanama: Subdural hematoma (SDH), beyin kanamalarının en ciddi tipidir ve beyin dokusunda biriken kanın sonucudur. SDH’nin en sık nedeni, kafa içi basınca bağlı olarak bir beyin kanamasıdır. Çoğu zaman, bir kafa travmasından sonra SDH ortaya çıkar. Ayrıca, ani basınç değişiklikleri veya kanın beyin dokusuna sızmasının sonucu olarak da ortaya çıkabilir. SDH, beyin hücrelerini ve düzenli fonksiyonlarını etkileyebilecek ciddi bir komplikasyon oluşturabilir. Bu nedenle, SDH’nin çabuk bir şekilde tanımlanıp tedavi edilmesi gerekir. SDH tedavisinde, ameliyat, lazer ile kapatma veya konservatif yaklaşımlar kullanılabilir.
  • Intraventriküler kanama: Intraventriküler kanama, beyin içindeki küçük damarların kopması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Beyin içindeki damarlardaki kanama, beyinin çeşitli bölgelerine göre değişik şekiller alabilir. En yaygın olarak, intraventriküler kanama, beyin içi sıvının (lökosit) akışkanlığını bozan bir kıvılcımın sonucu olarak ortaya çıkan küçük bir kanama olarak tanımlanır. Intraventriküler kanamanın belirtileri, beyin hasarının derecesine ve lokalizasyonuna bağlı olarak değişebilir. Genel belirtiler arasında baş ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, istemsiz hareketler, konuşma bozuklukları ve konfüzyon sayılabilir. Ağır durumlarda, komaya girmek de mümkün olabilir. Intraventriküler kanamanın tedavisi, hastanın durumuna göre değişebilir. Öncelikle, lökosit akışkanlığının bozulduğu bölgeye özel ilaçlar verilebilir. Ayrıca, kanama nedeniyle oluşan oksijen ve besin eksikliğinin giderilmesi için de diğer tedavi yöntemleri kullanılabilir.
  • Epidural kanama: Epidural kanama, epidural hematom olarak da bilinir, beyin, spinal kord veya epidural alanda gelişen bir kanama türüdür. Beyin kanamalarından farklı olarak, epidural kanamalar nadiren beyin hasarına neden olur. Bu tür kanamaların nedeni, epidural alanda bir kırık veya çatlak olabilir. Diğer nedenler arasında travma, anevrizma, tümör veya enfeksiyon gibi hastalıklar da bulunmaktadır. Epidural kanamaların semptomları arasında baş ağrısı, kusma, bilinç bulanıklığı, görme veya konuşma problemleri, güç kaybı veya his kaybı gibi belirtiler yer almaktadır. Epidural kanamaların tedavisi, vakaya göre değişiklik göstermektedir. Bir cerrahi girişim gerekebilir veya konservatif tedavi uygulanabilir.
    Beyin Kanamasının Tedavisi Nasıl Olur?

Beynin kanaması tedavisinde çeşitli yöntemler kullanılabilir. İlk olarak, hastanın durumuna göre ilaç tedavisi uygulanabilir. Kan basıncının düşürülmesi, kolesterol seviyesinin düşürülmesi ve geçirilmiş beyin kanamasının tekrarlama riskinin azaltılması için antikoagülan ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca, trombolitik ilaçlar veya cerrahi tedaviler de uygulanabilir. Beyin kanamasının tedavisinde, hastanın durumuna göre farklı tedavilerin kombinasyonu da kullanılabilir