Op. Dr. Mustafa ÖZDEMİR

Genel Cerrahi Uzmanı / Mesul Müdür

Mezun Olduğu Okul

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ – 1981

Uzmanlık

GENEL CERRAHİ/ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ – 1989

Yurt İçi Kongreler

1. Ulusal Cerrahi Derneği Kongresi, 1-3 Mayıs 1986
2. XIII. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabiliyatson Kongresi, 27 Ekim-1 Kasım 1991, Kapadokya,
Nevşehir
3. Octreotide in Gastroenterology and Digestive Surgery, 18 Mayıs 1992, Ankara
4. Laparoskopik Cerrahi Uygulamalar, 22-2-3 Nisan 1994, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Kayseri
5. XII. Askeri Tip Kongresi, 9-10 Mayıs 1996, İstanbul Askeri Müze
6. XII. Antibiyotik ve Kemoterapi ANKEM) Kongresi, 2-6 Haziran 1997, Belek, Antalya
7. XV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 14-16 Eylül 1998, İstanbul
8. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi A.B.D., Genel Cerrahi Günleri, 21-23 Ekim 1998,
Ankara
9. IV.Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 3-6 Nisan, İstanbul
10.Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi XVIII. Bölgesel Cerrahi Kongresi, Paneli, 26 Aralık
2001,
12.XVII. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, 26-30 Mayıs 2002, Limra Otel, Kiriş, Antalya
13.Kasımpaşa Deniz Hastanesi Kitlesel Yaralanmalarda Acil Yardım ve Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Sempozyumu, 12 Aralık 2002, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul
14.XVIII. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, 25-29 Mayıs 2003, Atlantis Hotel, Belek, Antalya
15.Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Samsun Asker Hastanesi Endemik Guatrda Güncel Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu, 7 Kasım 2003, Samsun
16.Etimesgut 600 Yataklı Hava Hastanesi Baştabipliği Kitlesel Yaralanmalarda Triyaj ve Hava Yoluyla Tıbbi Tahliye Esasları Sempozyumu, 1 Aralık 2003, Ankara
17.Kasımpaşa Deniz Hastanesi İnguinal Hernilerde Videoendoskopinin Yeri Sempozyumu, 18-19 Aralık 2003, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul
18. 600 Yataklı Mevki Asker Hastanesi Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları, 21-22 Nisan 2004, Ankara
19.600 Yataklı Gümüşsuyu Asker Hastanesi II. Askeri Diş Hekimliği Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2004, İstanbul
20.Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs 2004, Pine Beach City, Belek, Antalya
21.Ankara Jandarma Hastanesi Dijital Radyoloji Uygulamaları Sempozyumu, 4 Haziran 2004, Beytepe, Ankara
22.Etimesgut Hava Hastanesi Laparoskopik Cerrahide Son Gelişmeler Sempozyumu, 17 Eylül 2004, Ankara
23.Kasımpaşa Deniz Hastanesi İnsan İlişkileri ve İletişim İlkeleri Sempozyumu, 26 Kasım 2004, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul
24. 600 Yataklı Mevki Hastanesi Tıbbi Etik Sempozyumu, 10 Aralık 2004, Ankara
25.Diyarbakır Asker Hastanesi Harp Cerrahisi Sempozyumu, 16-17 Aralık 2004, Diyarbakır
26.Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu, 14-16 Nisan 2005, Adana
27.Etimesgut 600 Yataklı Hava Hastanesi Ateşli Silah Yaralanmaları Sempozyumu, 22 Nisan 2005, Ankara
28.600 Yataklı İzmir Hava Hastanesi Baştabipliği Refraktif Cerrahi ve Havacılık Tıbbındaki Önemi Sempozyumu, 29-30 Nisan 2005, İzmir
29.Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroentereloji B .D. V. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2005, Gaziantep
30.Endoskopların İşlem Görmesi ve Sterilizasyon Semineri, 12-13 Mayıs 2005, Çorlu
31. 600 yataklı Çorlu Asker Hastanesi NBC Sempozyumu, 12-23 Mayıs 2005, Çorlu
32.Kasımpaşa Deniz Hastanesi II. Ulusal TSK Hemşirelik Kongresi, 25-27 Mayıs 2005, İstanbul
33.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D., Kolorektal Cerrahiye Güncel Bakış Sempozyumu, 13-14 Eylül 2005, Ankara
34.Ankara Asker Hastanesi Sporcu Sağlığı ve Ortopedik Spor Yaralanmaları, 18 Kasım 2005, 18 Kasım 2005, Ankara
35.Gölcük Asker Hastanesi Travmalı Olguya Yaklaşım Esasları Sempozyumu, 28 Nisan 2006, Gölcük
36.Türk Cerrahi Derneği Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs 2006, Antalya
37.TSK XV. Askeri Tıp Kongresi, 31 Mayıs-2 Haziran 2006, GATA, Ankara
38.TSK Sağlık Hizmetleri Komutanlığı TKY Üst Kurulu Kalite Faaliyetleri Değerlendirme Programı, 10-14 Temmuz 2006, Gölcük, Kocaeli
39.Etimesgut Asker Hastanesi Osteoporoz Sempozyumu, 29 Eylül 2006, Ankara
40.I. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, 15-18 Kasım 2006, Antalya
41.Etimesgut Asker Hastanesi Yara Bakımı Sempozyumu, 5 Aralık 2006, Ankara
42.Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Sempozyumu, 23 Şubat 2007, Ankara
43.Infection Prevention Seminar, 23 Şubat 2007, Ankara
44.Diyarbakır Asker Hastanesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Risk Oluşturan Paraziter ve Bulaşıcı Hastalıklar Sempozyumu, 11 Mayıs 2007, Diyarbakır
45.XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22-26 Mayıs 2007, Belek, Antalya
46.II. Ven Hastalıkları Günleri, 30 Kasım 2Aralık ,Sheraton Hotel. Ankara
47.Obezite cerrahisi 13 aralık 2007 Etimesgut Asker Hastanesi. Ankara
48.4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyatası ve Probiyotik Kongresi 19-22 Ekim 2017 Belek- Antalya .
49.5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyatası ve Probiyotik Kongresi 11-14 Ekim 2018 Belek- Antalya .
50.6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyatası ve Probiyotik Kongresi 28-31 Ekim 2019 Belek- Antalya .
51.Kronik Enflamasyon ve Oksidatif Stres Mitakondriyal Tıp Kongresi 11.-13 EKİM 2019 Seferihisar-İzmir
52. Arteriovenöz Fistül Kursu. İbni Sina Hastanesi 23 Kasım 2019

Uluslar Arası Kurs ve Kongreler

1- Video-Laparoskopi Temel Eğitimi, 18-19 Mart 1994, Ankara ITEM
2- ISO 9000 Serisi Standartlar, Temel Kalite Kavramları, Toplam Kalite Yönetimi ve İstatistiksel Proses Kontrolü konularında verilen eğitim, 6 Ocak-5 Şubat 1998, 600 Yataklı Hava Hastanesi Etimesgut Ankara
3- Endoskopik Sütür ve Düğüm Atma Teknikleri Kursu, 23-27 Şubat 1998, Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Gazi Üniversitesi Ankara
4- Gastroentreloji Kursu, 12-13 Eylül 1998, İstanbul
5- Gastrointestinal Endoskopi Kursu, 13 Eylül 1998, İstanbul
6- Varislerin Tanı ve Uygulamalı Tedavi Yöntemlerini İçeren Teorik ve Pratik Uygulamalı Eğitim Programı, 25-26 Mart 2000 Ankara
7- Kronik Venöz Yetmezliğe Yaklaşım Kursu, 6-7 Haziran 2001, A.Ü.T. F Ankara
8- Karaciğer Tümörleri ve Tedavisi Kursu, 10 Nisan 2004, Ankara Cerrahi Derneği
9- Laparoskopik Cerrahi Temel Eğitim Kursu, 18-22 Nisan 2005, Gülhane Askeri Tıp Akademisi K.lığı Genel Cerrahi A.B.D. Başkanlığı
10- Varislerin Tanı ve Uygulamalı Tedavi Yöntemleri Ankara
11- Endoskopların İşlem Görmesi ve Sterilizasyon, 12-13 Mayıs 2005, Ankara
12- III. Kronik Venöz Yetersizlik Kursu, 11 Kasım 2005, Ankara
13- İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Programı, Aralık 2005, TTB Ankara
14- Yara Bakım ve Ürün Eğitimi, 30 Ocak 2007, Ankara Etimesgut Hava Hastanesi
15- Uygulamalı İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu, 30 Nisan-2 Mayıs 2007, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. Başkanlığı ve Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği
16- Gazi Üniversitesi Genel Cerrahi birimi uygulamalı sertifikalı Endoskopi programı 1 mayıs-1 Ağustos 2008
17- Türk Cerrahi Derneğinin düzenlediği ‘’Genel Cerrahide Hukuki Sorumluluklar’’ kursu12-13 Aralık 2009
18- Türk Cerrahi Derneğinin Sürekli Tıp Eğitimi – Sürekli Mesleki Gelişim aktiviteleri çerçevesinde yürüttüğü “ Cerrahi Endoskopi Eğitimi ” Programını tamamlayarak Cerrahi Endoskopi eğitim belgesi sahipliği.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalının eğitim programı kapsamında verilen bir eğitim programıdır.Endoskopi yapma ehliyeti belgesidir.
19. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Bakanlığı Sertifikalı program kapsamında, 26.10. 2016-11.11.2016 tarihleri arasında düzenlenen ‘’Ozon Sertifikalı Eğitim Programı ’’
20. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Bakanlığı Sertifikalı program kapsamında, 5.5.2017- 25.5.2017 tarihleri arasında düzenlenen ‘’ Kupa Sertifikalı Eğitim Programı ’’
21. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Bakanlığı Sertifikalı program kapsamında, 24.4.2017 – 14.5.2017 tarihleri arasında düzenlenen ‘’ Sülük uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı ’’
22. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Bakanlığı Sertifikalı program kapsamında, 4.3.2017 – 9.5.2017 tarihleri arasında düzenlenen ‘’ Mezoterapi Sertifikalı Eğitim Programı.
Uluslar arası Toplantılarda Sunduğum Yayınlarım
Management of pilonidal sinus disease with oblique excision and primary closure, Poster Exhibition, 21-25 August 2005, Durban, South Africa
1- Laparoscopic Cholecystectomy With Dual Port, II. International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 14-17 September 1994, Madrid, Spain
2- A Compraison of Lornoxicam Versus Tramadol In Patients Underwent Inguinal Hernia Surgery, IX. Congress of Balkan Military Commitee, 21-24 June 2004, Antalya, Turkey
3- Management of Pilonidal Sinus Disease With Oblique Excision and Primary Closure: Results of 493 Patients, The American Society of Clon and Rectal Surgeons, 16 November 2005 Berlin Germany
4- Turkish Air Force Anbulance Airplane, I. Natioanl Conference on Aviation and Space Medicine, 2-3 November 2005, Bucharest, Romania
5- Axillary Mass Without A Primary Tumour, Cytopathology 2006, 17,53-54, Blackwell Publishing Ltd
6- Prognostic Significance of C-Erbb-2 Expression and Its Relationship With Other Prognostic Factor In Breast Carcinoma, X. Balkan Military Medical Commitee, 02-06 October 2005, Varna, Bulgaria
7- A New Laparoscopic Rectopexy Technique, X. World Congress of Endoscopic Surgery,13-16 September 2006,Berlin, Germany
8- Aeromedical Evacuation in Turkey, A 10 Years Experience, Poster Presentation, AMTC 2006 Texas U.S.A
9- Aeromedial Evacuation: Our Experience; Analysis of Retrospectivley 1320 Critically Ill/Injured Patients, IX. Congress of Balkan Military Medical Commitee, 21-24 June 2004, Antalya, Turkey
10- Our Experience: Management of Pilonidal Dinus With The Limberg Flap, IX. Congress of Balkan Military Medical Commitee, 21-24 June 2004, Antalya, Turkey
11- Verrucous Carcinoma Arising In Sacrococcygeal Pilonidal Sinus Tract: Case Report, IX. Congress of Balkan Military Medical Commitee, 21-24 June 2004, Antalya, Turkey
12- A New Laparoscoic Pectopexy Technique That Can Be Performed On The Patients With Full-Thickness Rectal Prolapse With A New Suture Technique Melbourne Australia

Ulusal Yayınlarım
1- Kritik Hastaların Hava Yolu ile Tanışması, Eylül 2006, Etimesgut Askeri Hastanesi Uçak Ambulans Servisi, Ankara
2- 1 Günlük Yenidoğanın Transport Kuvözünde Hava Yolu İle Tahliyesi, 26-30 Haziran 2004, I. Ulusal Afet Tıbbi Kongresi, Kemer, Antalya
3- Ambulans Uçak İle Hasta/Yaralı Tahliyesi 1996-2003 Yılları Arasındaki 1320 Olgunun Retrospektif İncelenmesi, 26-30 Haziran 2004, I. Ulusal Afet Tıbbi Kongresi, Kemer, Antalya
4- Pilonoidal Sinüsün Cerrahi Tedavisinde Limberg Flep Uygulaması, 24-28 Mayıs 2006, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya
5- Solunum Distresli Yenidoğanın Havayolu ile Tahliyesi: Olgu Sunumu, 26-30 Haziran 2004, I. Ulusal Afet Tıbbi Kongresi, Kemer, Antalya
6- Aksiler Metastazla Ortaya Çıkan Ve Meme Dokusunda Gösterilemeyen Bir Okkült Medüller Meme Kanseri Vakası, VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 16-19 Ekim 2003, Antalya

Medikal Dernekler ve Odalar

1- Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği
2- Türkiye Cerrahi Derneği
3- Ankara Cerrahi Derneği
4- Fleboloji Derneği
5- Ankara Tabip Odası
Ulusal Kongre ve Sunu Ödüllerim
1- Erken Evre Meme Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi, Ankara Meme Hastalıkları Derneği, 2006
2- Ulusal Cerrahi Derneği Kongresi, Oturum Başkanı, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya
3- Hemoroidal Hastalıklara Güncel Yaklaşım, Kavaklıdere Rotary Kulübü, 22 Aralık 2004, Ankara Dedeman Oteli.Ankara
4- Sünnetin Toplumdaki Yeri, Bilkent Rotary Kulübü, 20 Nisan 2000, Büyük Ankara Oteli, Ankara
5- Venöz Hastalıklarda Tanı ve Tedavi Yöntemleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Konferans Salonu, 20 Haziran 2004, Ankara
6- Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Aktif Sürveyans Projesine Katılım, 2003-2005, Ankara
7- Uluslararası yaşlılara saygı federasyonu ‘’ Probiyotiklerin yaşamımızdaki yeri’’
Özel Hobilerim İçin Katıldığım Kurs ve Etkinlikler
1- THK Türk kuşu Paraşütçü Sertifikası, 20 Ağustos 1975
2- T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Su altı sporları Federasyonu Dalıcı Sertifikası, 2003
3- TEMA Vakfı Ağaçlandırma Kampanyasına Katılım Belgesi
4- Etimesgut Hava Hastanesi 2005 Yılı Kış Masa Tenisi Turnuvası Katılım Belgesi, 9 Mart 2005
5- Etimesgut Hava Hastanesi 2006 Yılı Bahar Masa Tenisi Turnuvası Katılım Belgesi, 2006
6-TKİ(Türkiye kömür işletmeleri) Türk Sanat Müziği Korosu
7- TESUD(Türkiye Emekli Subaylar Derneği) Türk Sanat Müziği Korosu
8- KIYAD(Kayseri İli Yardımlaşma Derneği) Türk Sanat Müziği Korosu
9- Bankacılar Türk Sanat Müziği Korosu
10- Sultaniyegah Türk Sanat Müziği Korosu
11- Angora Evleri Derneği Türk Sanat Müziği Korosu
12- Çayyolu Odabaşı Müzik Dersanesi Türk Sanat Müziği Korosu
13- Vakıflar Bankası Türk Sanat Müziği Korosu
14- Gönülden Gönüle Türk Sanat Müziği Korosu
15- Kanun Enstrumanı özel eğitim..
16- Fotoğrafçılık Eğitimi