Özel Medipark Tıp Merkezi

Kanserde Tanı Ve Tedavi

Kanserde Tanı Ve Tedavi Yöntemleri

Kanserde Tanı ve Tedavi Yöntemleri – Radyasyon Onkolojisi – Radyoterapi

Radyoterapi nedir?
Radyoterapi, kanser hücrelerinin yüksek enerjili radyasyon ile öldürülmesi veya çoğalmalarının durdurulması anlamına gelir. Kanser olgularında ameliyat ve kemoterapi şeklinde bir tedavi yöntemidir ve tek başına yapılabileceği benzer biçimde ameliyat öncesi, sonrası veya kemoterapi beraberliğinde uygulanabilir. Tedavinin şekli; hastanın yaşı, genel esenlik durumu, teşhis edilen kanserin türü, evresi, yerleşim yeri şeklinde birçok mühim faktöre bağlıdır.

Bu tedavi kararları, birçok farklı tıp branşından uzman hekimlerin hastayı başından itibaren görüp değerlendirmeleri sonucu alınır ve her hasta ayrı ayrı değerlendirilir. Bu nedenle aynı tip kanser hastası bile olsalar, her hastanın tedavisi kendi şartlarında planlanır. Radyoterapinin kemoterapiden farkı sadece ışınlanan bölgedeki kanser hücrelerini öldürmesi ve o bölgeden hastalığın tekrarlamasını engellemesi veya en aza indirmesidir. Kemoterapi ise kansere yönelik ilaçların damar yoluyla verilerek bütün vücuda yayılması ve kan ve dokulardaki tümör hücrelerinin ölümünün sağlandığı bir tedavi şeklidir.

Hastalığın Tamamen Ortadan Kalkması Hedefleniyor!

Radyoterapi amaçlanan hedefe gore genel olarak iki gruba ayrılır:

Küratif (iyileştirici) radyoterapi
Hastalık hakkındaki mevcut bilgiler doğrultusunda, hastalığın tamamen yok edilmesinin mümkün olduğu durumlarda uygulanır. Tek başına veya ameliyat ve/veya kemoterapi ile beraber verilebilir.

Tedavi süresi 5-8 hafta içinde değişir.

Şikâyetlere yönelik (Palyatif) radyoterapi
Bu tip tedavide amaç sadece hastalığın emarelerini hafifletmek ve yaşam standardını artırmaktır.

Yüksek teknolojiye sahip cihazlar

Radyasyon onkolojisi üç boyutlu konformal ve yoğunluk ayarlı radyoterapi yapılmasına imkan tanıdığı olan cihazlarla yapılmaktadır. Bu cihazlar; en son teknolojiye sahip cihazlar olup, yüksek tedavi dozlarına çıkılmasına imkan tanıyarak, kanser hücrelerinin yok edilmesini elde eden ve böylece yineleme şansını en aza indiren cihazlardır. Hem yüzeyel bununla beraber derin yerleşimli tümörlerin tedavisinde kullanılabilmektedir. Cihaz hem de bütün vücut ve yarı vücut ışınlaması yapma özelliğine de sahiptir. Özellikle kemik iliği nakli ve cilt lenfomasında tüm vücudun ışınlaması gerekmektedir.

Radyasyon onkolojisi bölümünde kanser hastalarında ışın tedavilerinin planlanmasında yol gösterici olarak PET-CT kullanılır ve bu sayede canlı olan tümör hücrelerinin ıskalanması ihtimali ortadan kaldırılmaktadır. Bu yöntemle tümör hücresi içeren en küçük doku bile tespit edilerek tümör tam olarak hedeflenmekte ve ışın alanına dahil edilmektedir. Bu da sonuçta test oranını ve hastanın ömür süresini artırmaktadır.

Scroll to Top
Bize Yazın
Merhabalar 👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?