4 Boyutlu USG

4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONU / HD LİVE ULTRASON

4 boyutlu ultrason gerçek zamanlı olarak anne karnındaki bebeğin anlık hareketlerini ekrana yansıtan bir ultrasonografi tekniğidir. ‘‘HD Live ultrason‘‘ ise 4 boyutlu ultrasonun bir ileri aşaması olup bebeğin gerçeğe en yakın görüntülerinin elde edilmesine imkân tanıyan yeni bir ultrasonografi tekniğidir.

Burada anne adayları şunu bilmelidir ki; 4 boyutlu ultrason görüntüleme ve ayrıntılı ultrason (anomali taraması) incelemesi farklı durumlardır.

Özellikle 18-24. gebelik haftaları arasında anne adayları için en önemli durum bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi verecek ayrıntılı ultrasonun deneyimli bir elde ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

Bununla birlikte 4 boyutlu ultrason ile bebeğini net bir şekilde gören anne adaylarının çoğunun kaygıları azalıp psikolojik açıdan daha rahat bir gebelik geçirdikleri aşikârdır. Diğer yandan, detaylı ultrasona ek olarak yapılan 4 boyutlu görüntüleme bebeğin özellikle el, ayak ve yüz anomalilerini tanımlamada oldukça yararlıdır.

Sonuç olarak, 4 boyutlu / HD live ultrason 18­-24. haftalarda ayrıntılı ultrasonu tamamlayıcı bir görüntüleme yöntemi olarak yapılır. 26. gebelik haftasından sonrası ise bebeğin yüz hatları belirgin olacağından 4 boyutlu ultrason ile çok daha net görüntüler elde edilebilecektir.